1 خطوط لوله و نفت لرستان 1سیستم  خرم آباد
2 خطوط لوله و نفت خوزستان 1سیستم  اهواز
3 شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 2سیستم  سرخس
4 شرکت ملی پتروشیمی 1سیستم  تهران
5 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  2سیستم مشهد
6 شرکت پخش فرآورد های نفتی اهواز 1سیستم اهواز
7 شرکت پخش فرآورد های نفتی اهواز 2سیستم زاهدان
8 شرکت ملی و صادرات گاز ایران 3سیستم تهران
9 شرکت ملی نفت منظقه ساری 1سیستم ساری
10 شرکت نفت ایلام 1سیستم ایلام
11 شرکت نفت و گاز آغاجاری 8سیستم خوزستان
12 شرکت نفت پارس تهران 1سیستم تهران
13 شرکت نفت 1سیستم بوشهر
14 شرکت نفت منطقه کرج 1سیستم کرج
15 شرکت نفت ایرانول 1سیستم ری
16 شرکت نفت گچساران 2سیستم گچساران
17 شرکت نفت زاگرس جنوبی استان فارس 5سیستم آغاز دلان
18 شرکت نفت کیش 2سیستم کیش
19 شرکت نفت خانگیران سرخس 4سیستم خانگیران
20 شرکت نفت زاهدان 2سیستم زاهدان
21 شرکت نفت پارس تهران 1سیستم تهران
22 شرکت پخش فرآورده های نفتی کرمانشاه 1سیستم کرمانشاه
23 شرکت نفت و گاز کارون 1سیستم اهواز
24 شرکت نفت و گاز کارون ساختمان شماره 2 اهواز 1سیستم اهواز
25 شرکت نفت پارس تهران 1سیستم تهران
26 شرکت نفت عسلویه 1سیستم عسلویه
27 شرکت نفت شهرک شهید منتظری 1سیستم اصفهان
28 نفت عسلویه بوشهر 1سیستم بوشهر
29 شرکت ملی گاز کرمانشاه 1سیستم کرمانشاه
30 شرکت ملی گاز ایران  1سیستم تهران
31 شرکت ملی گاز لرستان 1سیستم خرم آباد
32 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تهران  2سیستم تهران
33 شرکت ملی نفتکش ایران تهران 2سیستم تهران
34 شرکت ملی نفت ایران (خدمات رفاهی) 1سیستم خرمکوشک
35 شرکت ملی نفت کش ایران  1سیستم تهران
36 شرکت ملی نفتکش ایران 1سیستم تهران
37 شرکت ملی نفتکش ایران خارک 12سیستم خارک
38 شرکت ملی نفت کش ایران تهران  1سیستم تهران
39 نفت فلات قاره جزیره سیری 1سیستم جزیره سیری
40 نفت بهران 2سیستم تهران
41 عملیات غیرصنعتی پتروشیمی ماهشهر 1سیستم بندرامام
42 عملیات اکتشاف نفت تهران  2سیستم تهران
43 منطقه 5 عملیات گاز شیراز 2سیستم شیراز
44 منطقه نفتی عسلویه 3 2سیستم عسلویه
error: از کپی کردن مقالات سایت خودداری نمایید! با تشکر