ردیف

مکان نصب

تعداد

آدرس

۱ مهمانسرای شرکت گاز ۱

مشهد

۲ پروژه پردیسان ۴ تهران
۳ هتل ۵ ستاره زنجان ۱ زنجان
۴ هتل نگین مشهد ۱ مشهد
۵ زائر سرای بیمه ایران مشهد ۲ مشهد
۶ زائر سرای دریادلان کرمان ۱ مشهد
۷ هتل صفا قم ۱ قم
۸ هتل مرمر کرج ۱ تهران
۹ هتل لاله سرعین سرعین
۱٠ هتل زهره(خرید اول) ۲ تهران
۱۱ هتل زهره(خرید دوم) ۱ اصفهان
۱۲ هتل بسیج مخابرات مشهد ۱ اصفهان
۱۳ هتل آتیلار بندر عباس ۲ مشهد
۱۴ هتل پارس مشهد ۲ مشهد
۱۵ هتل آپارتمان کیش مشهد ۱ مشهد
۱۶ مهمانسرای رازان اراک ۳ رازن
۱۷ مهمانسرای رازان بروجرد ۱ بروجرد
۱۸ هتل منطقه ویژه اقتصادی بندر عباس(خرید اول) ۱ بندر
عباس
۱۹ هتل منطقه ویژه اقتصادی بندر عباس(خرید دوم) ۱ بندر
عباس
۲٠ زائر سرای قوه قضائیه مشهد ۲ تهران
۲۱ هتل جهان مشهد ۲ مشهد
۲۲ زائر سرای بانک تجارت ۲ مشهد
۲۳ زائر سرای شرکت نفت مشهد ۲ مشهد
۲۴ مهمانسرای دانشگاه مشهد ۱ مشهد
۲۵ هتل باختر مشهد ۱ مشهد
۲۶ زائر سرای بانک ملی مشهد ۴ مشهد
۲۷ هتل پارسیان آبادان ۱ آبادان
۲۸ زائر سرای المهدی مشهد ۱ مشهد
۲۹ زائر سرای پشتیبانی امور دام مشهد ۱ مشهد
٠۳ مهمانسرای آموزش و پرورش اراک ۱ اراک
۲۱ مهمانسرای پتروشیمی اراک ۱ اراک
۳۲ زائر سرای صا ایران مشهد ۱ مشهد
۳۳ زائر سرای دانشگاه آزاد مشهد ۱ مشهد
۳۴ شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی شرق(دامغان) ۱ دامغان
۳۵ زائر سرای فرودگاه مشهد مشهد
۳۶ زائر سرای بانک ملی مشهد ۱ مشهد
۳۷ مهمان سرای قوه قضائیه مشهد مشهد
۳۸ زائر سرای بانک کشاورزی مشهد ۱ مشهد
۳۹ زائرسرای صدا و سیمای کرج ۲ مشهد
۴٠ زائر سرای سپاه مشهد ۱ گنبد
سبز
۴۱ هتل بندر امام خمینی ۱ بندر
امام
۴۲ مهمانسرای عالی معین مشهد ۱ مشهد
۴۳ مهمانسرای حضرت رضا مشهد ۱ مشهد
۴۴ هتل شهرداری عامل
۴۵ مهمانسرای قدس اهواز ۱ اهواز
۴۶ زائر سرای کربلا مشهد ۱ مشهد
۴۷ هتل قدس مشهد ۱ مشهد
۴۸ مهمانسرای ایرانگردی سمنان ۲ سمنان
۴۹ هتل لاله زار سلیمانیه عراق ۱ سلیمانیه
۵٠ هتل نخل وابسته به سپاه پاسداران مشهد
error: از کپی کردن مقالات سایت خودداری نمایید! با تشکر