شیشه های لمینت یا شیشه های سکوریت

شیشه های لمینت یا شیشه های سکوریت

در این مطلب می خوانید: به موازات افزایش مصرف شیشه در ساختمان طی سالهای اخیر ،

مقوله استحکام ،ایمنی و هدایت حرارتی شیشه اهمیت بیشتری یافته است.

دسترسی آسان به شیشه های رنگی و پوشش دار ، ویژگیهای زیبایی شناسانه همراه با صرفه جوئی انرژی

معماران را ترغیب به استفاده بیشتر از شیشه و همچنین شیشه هایی در اندازه های بزرگ می کند.

نتیجه این امر استفاده بیشتر از شیشه های سکوریت و یا نشکن و نیمه نشکن

جهت برآورده نمودن ویژگی های مقاومتی مناسب در برابر حرارت ، باد و غیره می باشد.

رنگ، شفافیت، ترکیب شیمیائی، و میزان عبور نور بر اثر عملیات سکوریت تغییر نمی کند.

همچنین سختی ، وزن مخصوص ، ضریب انبساط ، نقطه نرم شدن ،

هدایت حرارتی نیز بر اثر عملیات سکوریت بدون تغییر باقی می ماند.

مقاومت پیچشی وکششی و مقاومت در برابر ضربه و استرسهای حرارتی،

ویژگیهایی فیزیکی هستند که طی عملیات سکوریت بهبود خواهند یافت.

شیشه نشکن تحت بار یکسان به مراتب مقاوم تر از شیشه عادی هم اندازه و هم ضخامت خود عمل می نماید.

شیشه های لمینت یا شیشه های سکوریت

با توضیح مختصری که داده شد خاصیت شیشه سکوریت های بکار رفته در درب اتوماتیک شیشه ای گزینه طلایی بارزتر شد.

سایر نکاتی که در خصوص شیشه سکوریت (لمینت) می توان ذکر کرد عبارتند از:

اگر بخواهیم شیشه خام معمولی را با شیشه های سکوریت مقایسه کنیم

به طوری که هر دو نوع شیشه ضخامت مساوی با یکدیگر داشته باشند

مشاهده می شود که شیشه سکوریت در مقابل ضربه و شکستگی مقاومت بیشتری دارد

و همچنین می توان گفت شیشه سکوریت مقاومتش بیشتر از ۵ برابر است.

همچنین اگر شیشه های سکوریت بشکنند به قطعات کوچک و با لبه های صافی تبدیل می شوند

ولی شیشه های خام در اثر شکنندگی خرد می شوند که لبه های آن هم بسیار تیز و برنده می باشد

که هیچ خاصیت برندگی ندارند. شیشه سکوریت را علاوه بر مصارف اتومبیل و امنیتی می توان در پنجره دو جداره ساختمان ها استفاده کرد.

error: از کپی کردن مقالات سایت خودداری نمایید! با تشکر