1 دانشکده توانبخشی اصفهان 4سیستم اصفهان
2 دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی 1سیستم تهران
3 دانشکده علوم پزشکی اهواز 2سیستم اهواز
4 دانشکده فنی و حرفه ای سما 1سیستم ورامین
5 دانشکده برق و کامپیوتر شهید نیک بخت 1سیستم زاهدان
6 دانشکده انرژی اتمی 5سیستم تهران
7 دانشکده علوم پزشکی 2سیستم زاهدان
8 دانشکده کشاورزی ورودی کتابخانه مرکزی کرج 1سیستم کرج
9 دانشکده پیراپزشکی اهواز 1سیستم اهواز
10 دانشکده آزاد شهرری 1سیستم شهرری
11 دانشکده هنر دانشگاه علوم 1سیستم زابل
12 دانشکده پزشکی ارومیه 1سیستم ارومیه
13 دانشکده پرستاری 1سیستم اصفهان
14 دانشکده علوم پزشکی تبریز 1سیستم تبریز
15 دانشکده علوم پزشکی اهواز 1سیستم اهواز
16 دانشکده توانبخشی 1سیستم شیراز
17 دانشکده الزهرا مشهد 1سیستم مشهد
18 دانشکده پزشکی فلسفی گرگان 1سیستم گرگان
19 دانشکده کشاورزی همدان 1سیستم همدان
20 دانشکده صنعتی سهند آذرشهر 2سیستم تبریز
21 دانشکده ادبیات اهواز 3سیستم اهواز
22 دانشکده مامایی و پرستاری اهواز 1سیستم اهواز
23 دانشکده برق دانشگاه اصفهان 1سیستم اصفهان
24 دانشکده علوم آزمایشگاهی گراش شیراز 1سیستم شیراز
25 دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی 2سیستم تهران
26 دانشکده علوم حدیث قم 8سیستم قم
27 دانشکده علوم پزشکی مرکزی تهران 3سیستم تهران
28 دانشکده داروسازی 1سیستم زنجان
29 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام 2سیستم ایلام
30 دانشکده بین المللی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 2سیستم بم
31 دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 3سیستم تهران
32 دانشکده فنی گیلان 1سیستم رشت
33 دانشکده علوم پزشکی اراک 1سیستم اراک
34 دانشکده علوم و صنعت ایران تهران 2سیستم تهران
35 دانشکده دندانپزشکی همدان 1سیستم همدان
36 دانشکده فنی و مهندسی اصفهان ساختمان انصاری 2سیستم اصفهان
37 دانشکده علوم پزشکی بوشهر 1سیستم بوشهر
38 دانشکده علوم پزشکی ساری 1سیستم ساری
39 دانشکده پیام نور تهران 10سیستم تهران
40 دانشکده علوم اقتصادی 3سیستم تهران
41 دانشکده پیراپزشکی پردیس نازلو ارومیه 2سیستم ارومیه
42 دانشکده پرستاری مراغه 1سیستم مراغه
43 دانشکده علوم پزشکی هرمزگان 1سیستم بندرعباس
44 ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (کتابخانه) 1سیستم ارومیه
45 سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تهران 7سیستم تهران
46 دانشگاه بیرجند استخر 1سیستم بیرجند
47 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1سیستم تهران
48 دانشگاه آزاد امیدیه 1سیستم امیدیه
49 دانشگاه آزاد قزوین 3سیستم قزوین
50 دانشگاه مرکز رفاهی 1سیستم مشهد
51 دانشگاه امام حسین تهران کتابفروشی 1سیستم تهران
52 دانشگاه عالی دفاع ملی 3سیستم تهران
53 دانشگاه فردوسی مشهد مرکز کامپیوتر 1سیستم مشهد
54 دانشگاه اصفهان کتابخانه 1سیستم اصفهان
55 دانشگاه آزاد کتابخانه مرکزی 4سیستم اصفهان
56 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند 1سیستم بیرجند
57 دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر 1سیستم اسلامشهر
58 دانشگاه آزاد اسلامی تفرش 1سیستم تفرش
59 دانشگاه آزاد اسلامی گچساران 1سیستم گچساران
60 دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج 2سیستم یاسوج
61 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2سیستم مشهد
62 دانشگاه آزاد گچساران 3سیستم شیراز
63 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش 1سیستم تفرش
64 دانشگاه آزاد بافت 1سیستم بافت
65 دانشگاه آزاد آزادشهر 1سیستم آزادشهر
66 دانشگاه آزاد آمل 2سیستم آمل
67 دانشگاه آزاد اسلامی بیضاء شیراز 1سیستم شیراز
68 دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد 2سیستم شهرکرد
69 دانشگاه آزاد واحد تفرش 1سیستم تفرش
70 دانشگاه آزاد ساری 2سیستم ساری
71 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 1سیستم شیراز
72 دانشگاه آزاد شهر ری 2سیستم ری
73 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 1سیستم تبریز
74 دانشگاه شهید چمران اهواز 2سیستم اهواز
75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان 1سیستم قوچان
76 دانشگاه جامع پیام تهران 2 5سیستم تهران
77 دانشگاه پیام نور 1سیستم سراوان
78 دانشگاه بقیه الله (خرید اول) 2سیستم تهران
79 دانشگاه بقیه الله (خرید دوم) 1سیستم تهران
80 دانشگاه پیام نور 1سیستم اهواز
81 دانشگاه پیام نور خوانسار 1سیستم اصفهان
82 دانشگاه پیام نور اصفهان 1سیستم اصفهان
83 دانشگاه پیام نور رضوانشهر 2سیستم یزد
84 دانشگاه تربیت مدرس 2سیستم تهران
85 دانشگاه تربت مدرس 1سیستم کیلومتر 17 جاده قدیم کرج
86 دانشگاه رازی کرمانشاه 2سیستم کرمانشاه
87 دانشگاه صنعتی شریف (دانشکده نفت و شیمی) 1سیستم تهران
88 دانشگاه سمند تبریز 1سیستم تبریز
89 دانشگاه شیراز 1سیستم شیراز
90 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1سیستم اهواز
91 دانشگاه علوم و تحقیقات 2سیستم تهران
92 دانشگاه سیستان و بلوچستان 6سیستم زاهدان
93 دانشگاه پیام نور اردکان 1سیستم یزد
94 دانشگاه تربیت معلم کرج 2سیستم کرج
95 دانشگاه علوم پزشکی 1سیستم تهران
96 دانشگاه صنعتی اصفهان 1سیستم اصفهان
97 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1سیستم اهواز
98 دانشگاه شهید چمران 1سیستم اهواز
99 دانشگاه علوم پزشکی اراک 1سیستم اراک
100 دانشگاه آبادان 1سیستم آبادان
101 دانشگاه ارومیه 1سیستم ارومیه
102 دانشگاه مفید 1سیستم
103 دانشگاه علوم پزشکی (خوابگاه امام رضا) 1سیستم اراک
104 دانشگاه بوعلی سینا 1سیستم همدان
105 دانشگاه شهید بهشتی 1سیستم تهران
106 دانشگاه سما ساوه 1سیستم ساوه
107 دانشگاه کیش 4سیستم کیش
108 دانشگاه علوم پزشکی همدان 2سیستم همدان
109 دانشگاه علوم پزشکی همدان 1سیستم همدان
110 دانشگاه فردوسی مشهد 2سیستم مشهد
111 دانشگاه صنعتی 2سیستم همدان
112 دانشگاه ملی زابل 1سیستم زابل
113 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1سیستم کرمان
114 دانشگاه شمال آمل 1سیستم آمل
115 دانشگاه صنعتی شیراز 1سیستم شیراز
116 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4سیستم تبریز
117 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازنداران – ساری 1سیستم ساری
118 دانشگاه پیام نور مشهد 2سیستم مشهد
119 دانشگاه پیام نور سراوان (چابهار2) 1سیستم زاهدان
120 دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران 1سیستم تهران
121 دانشگاه دماوند – گیلاوند 4سیستم دماوند
122 دانشگاه ارومیه درب دوم 1سیستم ارومیه
123 دانشگاه فردوسی مشهد 1سیستم مشهد
124 دانشگاه خلیج فارس بوشهر 1سیستم بوشهر
125 دانشگاه صنعتی سهند تبریز 1سیستم تبریز
126 دانشگاه جامع علمی کاربردی تبریز 1سیستم تبریز
127 دانشگاه متالوژی تهران 1سیستم تهران
128 دانشگاه علوم پزشکی – باغ گیاهان دارویی 2سیستم اصفهان

پروژه های اجرا شده در دانشگاههای سراسر کشور

error: از کپی کردن مقالات سایت خودداری نمایید! با تشکر